Oferta

Projektowanie sieci

Nadzór inwestorski podczas budowy wodociągów

Firma Prodar posiada szeroką ofertę z zakresu instalacji oraz nadzoru budowalnego. Dzięki temu, że zatrudniamy specjalistów i profesjonalistów możecie nam Państwo zaufać. Wykonujemy dla Państwa:

  • projektowanie sieci oraz przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych i wentylacyjnych,
  • projektowanie i adaptacja instalacji sanitarnych wewnętrznych (wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych oraz centralnego ogrzewania, wentylacji),
  • projektowanie przepompowni ścieków i wody, hydroforni, zbiorników, itp,
  • projektowanie oczyszczalni ścieków,
  • opracowywanie opinii technicznych dotyczących możliwości rozbudowy sieci, przyłączy oraz instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych,
  • opracowywanie koncepcji i projektów modernizacji, budowy oraz rozbudowy systemów zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzenia ścieków,
  • nadzór inwestorski podczas budowy wodociągów, kanalizacji i oczyszczalni ścieków,
  • doradztwo oraz nadzoru w trakcie rozwiązywania problemów związanych z eksploatacją istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków.

Oczywiście oprócz tego wydajemy dla Państwa:

  • certyfikaty energetyczne,
  • operaty wodnoprawne,

oraz kierujemy i nadzorujemy roboty budowlane i budów w zakresie ogólnobudowlanym, sporządzamy także plany zagospodarowanie terenów.

Zapraszamy do współpracy firmy, przedsiębiorstwa oraz osoby prywatne. Każde zlecenie wyceniamy indywidulanie.